Υπηρεσία 'η-τ@ξη'

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο την υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.

Consent Review

We remind you that the zero charge via mobile phone is valid only for the present site and for the websites mentioned in press release of the Ministry of Education.

Viewing content from another website that has been integrated into this site (eg video youtube) or opening links leading to external content is not subject to zero charge.

We remind you that the zero charge via mobile phone is valid only for the present site and for the websites mentioned in press release of the Ministry of Education.

Viewing content from another website that has been integrated into this site (eg video youtube) or opening links leading to external content is not subject to zero charge.

Consent Review

Υπηρεσία 'η-τ@ξη'

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο την υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.